ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติ

ผลิตภัณฑ์เมทัลชีทเคลือบสี

3 เหตุผลสำคัญว่า "ทำไมถึงต้องใช้ เมทัลชีท มอก. 2753 หรือ มอก. 2228"

1. ได้โลหะเคลือบกันสนิมอลูซิงค์ Al 55%, Zn ของแท้ไม่มีปลอมปน

เพราะปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนสัดส่วนของอลูซิงค์จากต่างประเทศ ให้มีส่วนผสมที่ไม่ได้มาตรฐาน มีอลูมิเนียม (Al) น้อยกว่า 55% เพื่อลดต้นทุนการนำเข้า แต่ก็มีผลเสียอย่างมาก โดยจะทำให้ความสามารถในการป้องกันสนิมลดลงไปมากเช่นกัน

2. ได้ชั้นเคลือบมาตรฐาน ตรงตามที่ระบุทุกแผ่น (เช่น AZ100 เต็มตามสเปค ไว้ใจได้)

เพราะที่ผ่านมามีการ "ลักไก่" สกรีนชั้นเคลือบไม่ตรงกับที่ผลิตจริง เช่น AZ70 แต่ของจริงมาแค่ AZ30 มีผลให้เมทัลชีทที่ท่านได้รับ อาจไม่ตรงกับสิ่งที่ท่านต้องการ

3. เป็นการการันตีว่า ท่านจะได้รับเมทัลชีทที่มีอายุการใช้งานยาวนานตามที่ควรจะเป็น

เมทัลชีท มอก. ต้องใช้วัตถุดิบที่ได้มาตรฐานและตรงตามสเปค มาผลิตเท่านั้น (หากไม่ตรงตามเงื่อนไขผู้ผลิตจะถูกยึดใบอนุญาต)

มั่นใจได้ว่าท่านจะได้รับเมทัลชีทเคลือบอลูซิงค์ Al55%-Zn และ ชั้นเคลือบ (AZxxx) ตรงตามที่ระบุไว้อย่างแน่นอน

การคำนวณอายุการใช้งานอย่างง่ายๆ สำหรับชั้นเคลือบกันสนิมที่แตกต่างกัน

ผลทดสอบอัตราการกัดกร่อนระหว่างเหล็กเคลือบสังกะสี กับ อลูซิงค์ (Al55%-Zn) และ อายุการใช้งานโดยประมาณในสภาวะแวดล้อมต่างๆ

(ในประเทศออสเตรเลีย)

ตัวอย่าง: ในสภาวะเขตอุตสาหกรรม Z275 จะทนได้ 13.8 ปี, AZ70 = 16.7 ปี, AZ100 = 23.8 ปี และ AZ150 = 35.7 ปีหมายเหตุ: สำหรับประเทศไทย อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ ไอเสีย และ เขม่าควันต่างๆ มีผลให้อายุการใช้งานลดลงจากค่าประมาณการนี้ด้วย

อนึ่ง ชั้นเคลือบสีที่หนาขึ้นก็มีส่วนช่วยให้อายุการใช้งานของเมทัลชีทเพิ่มขึ้นจากนี้ได้เช่นกันเมทัลชีทเคลือบสี คูลเมท® จึงพัฒนาผลิตภัณฑ์บนพื้นฐาน AZ100 ขึ้นไป เพราะเราคำนึงถึงอายุการใช้งาน และ ความคุ้มค่าในการลงทุนของผู้ใช้งาน

เป็นสำคัญ

ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์เมทัลชีทเคลือบสี มอก.

เมทัลชีท "B"

ชั้นเคลือบกันสนิม​ (AZ)

AZ70


ชั้นสีด้านบน

12 ไมครอน


ชั้นสีรองพื้นด้านบน

-


รวมความหนาสีด้านบน

12 ไมครอน


ประเภทสี

Polyesterชั้นสีด้านล่าง

5 ไมครอน


Benchmark Products Specification

เทียบ Zacs Cool


มาตรฐาน

มอก.2753


รับประกันไม่เป็นสนิม

15 ปี


รับประกันสีไม่หลุดร่อน

8 ปี


รับประกันสีไม่ซีด

8 ปี

เมทัลชีท "E"

ชั้นเคลือบกันสนิม​ (AZ)

AZ70


ชั้นสีด้านบน

10 ไมครอน


ชั้นสีรองพื้นด้านบน

5


รวมความหนาสีด้านบน

15 ไมครอน


ประเภทสี

Polyesterชั้นสีด้านล่าง

5 ไมครอน


Benchmark Products Specification

เทียบ Zacs Cool


มาตรฐาน

มอก.2753


รับประกันไม่เป็นสนิม

15 ปี


รับประกันสีไม่หลุดร่อน

7 ปี


รับประกันสีไม่ซีด

7 ปี

CoolMate® SMART

ชั้นเคลือบกันสนิม​ (AZ)

AZ100


ชั้นสีด้านบน

17 ไมครอน


ชั้นสีรองพื้นด้านบน

5 ไมครอน


รวมความหนาสีด้านบน

22 ไมครอน


ประเภทสี

High Perform Polyesterชั้นสีด้านล่าง

5 ไมครอน


Benchmark Products Specification

เทียบ Prima


มาตรฐาน

มอก.2753


รับประกันไม่เป็นสนิม

16 ปี


รับประกันสีไม่หลุดร่อน

8 ปี


รับประกันสีไม่ซีด

8 ปี


ความหนารวมเคลือบ (มม.)

0.35 | 0.40 | 0.47

CoolMate® PRIME 100

ชั้นเคลือบกันสนิม​ (AZ)

AZ100


ชั้นสีด้านบน

20 ไมครอน


ชั้นสีรองพื้นด้านบน

5 ไมครอน


รวมความหนาสีด้านบน

25 ไมครอน


ประเภทสี

Superior Perform

Polyester


ชั้นสีด้านล่าง

5 ไมครอน


Benchmark Products Specification

เทียบ Prima


มาตรฐาน

มอก.2753


รับประกันไม่เป็นสนิม

17 ปี


รับประกันสีไม่หลุดร่อน

8 ปี


รับประกันสีไม่ซีด

8 ปี


ความหนารวมเคลือบ (มม.)

0.35 | 0.40 | 0.47

ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์เมทัลชีทเคลือบสี มอก.

เมทัลชีท "C"

ชั้นเคลือบกันสนิม​ (AZ)

AZ150


ชั้นสีด้านบน

20 ไมครอน


ชั้นสีรองพื้นด้านบน

5 ไมครอน


รวมความหนาสีด้านบน

25 ไมครอน


ประเภทสี

Super Durable

Polyester


ความมันวาวของผิว

ผิวด้าน


ชั้นสีด้านล่าง

10 ไมครอน


Benchmark Products

Specification

เทียบ Colorbond


มาตรฐาน

มอก.2753


รับประกันไม่เป็นสนิม

30 ปี


รับประกันสีไม่หลุดร่อน

15 ปี


รับประกันสีไม่ซีด

10 ปี

CoolMate® SUPREME

ชั้นเคลือบกันสนิม​ (AZ)

AZ150


ชั้นสีด้านบน

20 ไมครอน


ชั้นสีรองพื้นด้านบน

5 ไมครอน


รวมความหนาสีด้านบน

25 ไมครอน


ประเภทสี

Superior Perform

Polyester


ความมันวาวของผิว

ผิวด้าน


ชั้นสีด้านล่าง

5 ไมครอน


Benchmark Products Specification

เทียบ Colorbond


มาตรฐาน

มอก.2753


รับประกันไม่เป็นสนิม

20 ปี


รับประกันสีไม่หลุดร่อน

8 ปี


รับประกันสีไม่ซีด

8 ปี


ความหนารวมเคลือบ (มม.)

0.35 I 0.40 I 0.47

CoolMate® MAX150

ชั้นเคลือบกันสนิม​ (AZ)

AZ150


ชั้นสีด้านบน

20 ไมครอน


ชั้นสีรองพื้นด้านบน

5 ไมครอน


รวมความหนาสีด้านบน

25 ไมครอน


ประเภทสี

Superior Perform

Polyester


ความมันวาวของผิว

ผิวด้าน


ชั้นสีด้านล่าง

10 ไมครอน


Benchmark Products

Specification

เทียบ Colorbond


มาตรฐาน

มอก.2753


รับประกันไม่เป็นสนิม

20 ปี


รับประกันสีไม่หลุดร่อน

10 ปี


รับประกันสีไม่ซีด

8 ปี


ความหนารวมเคลือบ (มม.)

0.50

CoolMate® ULTRA150

ชั้นเคลือบกันสนิม​ (AZ)

AZ150


ชั้นสีด้านบน

20 ไมครอน


ชั้นสีรองพื้นด้านบน

5 ไมครอน


รวมความหนาสีด้านบน

25 ไมครอน


ประเภทสี

High Durability

Polyester


ความมันวาวของผิว

ผิวด้าน


ชั้นสีด้านล่าง

10 ไมครอน


Benchmark Products

Specification

เทียบ Colorbond


มาตรฐาน

มอก.2753


รับประกันไม่เป็นสนิม

30 ปี


รับประกันสีไม่หลุดร่อน

15 ปี


รับประกันสีไม่ซีด

10 ปี


ความหนารวมเคลือบ (มม.)

0.50

สอบถามและสั่งซื้อเมทัลชีท คูลเมท®

CoolMate®​ Authorized Dealer

เมทัลชีท คูลเมท® มีจำหน่ายตามพื้นที่ ต่าง ๆ เพื่อรองรับความต้อง

การใช้งานเมทัลชีทที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้
เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ
Powered By MakeWebEasy Logo MakeWebEasy